RPK w Złotoryi
Fot. Archiwum własne

Spółka w spółce już działa

Działa już nowa spółka RPK Partner Sp. z. o. o. W radzie nadzorczej  spółki zasiadają Eugeniusz Poznar, Zbigniew Soja oraz Piotr Stryczek.  Ponoć z tytułu zasiadania radzie  spółki nie otrzymają oni  wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza powołała już Zarząd w osobach: Wiesława Świerczyńskiego i Pawła Macugi. Skład osobowy zarządu pokrywa się ze składem zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Z tytułu zasiadania w organach spółki mieliby otrzymywać minimalne wynagrodzenie.

Podział zadań pomiędzy spółkami jest następujący:
RPK - wykonywanie zadań własnych Gminy i zadania zlecone przez inne podmioty,

RPK Partner - zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.